De MTB-route Lage Vuursche bestaat voor een deel uit matig onderhouden en matig aangelegde paden, waar veel water blijft staan en waar we steeds meer watererosie krijgen (plassen en bodemslijtage). De route is daardoor niet toekomstbestendig.
Mogelijk komt er in de toekomst nog een uitbreiding aan deze route door het toevoegen van extra lussen. Onze ambitie is om wat recreatieve druk van de andere routes weg te nemen en hier naar toe te leiden.

We werken in dit gebied samen met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Staatsbosbeheer en enkele particuliere Landgoedeigenaren.

De komende weken zijn we bezig met aanleg. Daar kun je bij helpen als je daar zin in hebt. Meld je aan op de Vrijwilligerspagina. Alle hulp is welkom, ook voor éen dag of dagdeel.

Vanaf 2018 komt LV2.0 onder het vignet te vallen en geldt daar dus ook de verplichting een vignet bij je te hebben. Ontwerp en aanleg van LV2.0 wordt uit het vignet betaald.